Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

E-demokracija in E-upravljanje za družbeno odgovornost

  • PDF

eGov eDem EPF Maribor 2013Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru je organizirala dve predavanji na temo e-upravljanja in e-demokracije v sklopu projekta Družbena odgovornost 2013, katerih namen je bil predstaviti povezave med družbeno odgovornostjo in digitalno družbo. Predavanji sta izvedla Blaž Golob, direktor Centra za podporo e-upravljanju za JV Evropo in mag. Simon Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo.

Cilj projekta Ekonomsko-poslovna fakulteta in družbena odgovornost 2013, ki poteka v okviru študijskega programa e-poslovanje, je izobraževati, vzgajati in spodbujati družbeno odgovorno razmišljanje in delovanje študentov fakultete. Vodji projekta sta mag. Tjaša Štrukelj in doc. dr. Simona Sternad. V nadaljevanju je objavljen povzetek predavanj (pdf), katerega je pripravil mag. Zdenko Deželak.

Sklepna ugotovitev obeh predavanj o e-upravljanju in e-demokraciji je izpostavila pomen in podporo, ki ju imajo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za družbeno odgovorno ravnanje. Kot na vseh drugih področjih je razvoj IKT prinesel številne nove možnosti v razvoju bolj učinkovitih praks upravljanja. Novi principi upravljanja, kot je tudi t.i. princip deteljice, v polni meri izkorišča nove tehnologije. Verjetno še vidnejša vloga tehnologij pa je na področju razvoja e-demokracije in e-participacije. Razvoj le-teh je sledil razvoju tehnologij. Z novimi oblikami e-participacije lahko državljani le pridobimo in prispevamo k razvoj boljše družbe.

Predavanje e-upravljanje
Blaž Golob, direktor Centra za podporo razvoju e-upravljanja za JV Evropo (CeGD), je predstavil koncept dobrega upravljanja, katere je mogoče doseči s pomočjo IKT in ki izhaja iz načel participacije, usmerjenosti h konsenzu, odgovornosti, preglednosti, odzivnosti, učinkovitosti / delujočnosti, pravičnosti / vključenosti in vladavine prava. E-upravljanje vključuje sedem stebrov, med katere spadajo: e-javna uprava, e-demokracija, e-poslovanje, e-izobraževanje, e-raziskave in e-razvoj, e-zdravstvo, e-pravosodje in e-varnost. Z razvojem vseh stebrov se približujemo informacijski družbi, ki je tudi ena od prioritet EU, zastavljene v strategiji Digital Agenda for Europe 2020. V okviru predavanja je bil v Sloveniji prvič predstavljen princip upravljanja deteljice (Shamrock Governance Principle), ki so ga razvili v okviru CeGD. Princip temelji na preričanju, da je za uspešno upravljanje potrebno zagotoviti sodelovanje ključnih deležnikov, ki jih predstavljajo akademska skupnost, korporacije, javni sektor in civilna družba.

Predavanje e-demokracija
Mag. Simon Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo, je predstavil e-demokracijo s politološkega vidika, sledila je predstavitev razvoja in konceptov e-demokracije skozi čas, od teledemokracije, kibernetske demokracije, do sodobnejših oblik, kot sta digitalna in pretočna demokracija. Uvodni poudarek je bil na predstavitvi različnih oblik e-participacije, ki so se razvile skupaj z napredkom na področju IKT, vse do e-volitev, katerih uvedba se pojavlja kot cilj v vse več državah, tudi v Sloveniji. Predavanje je izpostavilo različne primere e-participacije v kontekstu civilne družbe in države, aktualnih trendov in izzivov v Sloveniji in EU. Predstavljen je bil tudi indeks e-participacije Združenih narodov, po katerem je bila Slovenija v letu 2010 uvrščena med 20 najbolj razvitih držav, v lanskem letu pa se je uvrstila šele na 72. mesto, kar kaže na to, da vlada v premajhni meri sliši in upošteva glas državljanov. Ob koncu predavanja je bilo prestavljeno še delovanje nevladne organizacije Inštitut za elektronsko participacijo, ki izvaja številne projekte razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo družbeno inovativne rabe interneta. Predavanje se je zaključilo z vabilom k sodelovanju, saj lahko preko številnih oblik e-participacije dejansko vplivamo na družbeni razvoj. Kot aktivni državljani lahko vsak izmed nas prispeva k višji ravni demokracije v naši družbi.

Celotno predavanje pdfE-demokracija4.17 MB.

Fotogalerija predavanj (vir: EPF Facebook)

eGov-eDem-Maribor-15-3-2013-1eGov-eDem-Maribor-15-3-2013-2eGov-eDem-Maribor-15-3-2013-3

Projekti

Smart eDemocracy Against Fake News


Mreza-NVO-VID-tehnologije


Pametni glas NVOPametni glas NVO


European Citizens Crowdsourcing


Dnevi-VID-2015-informacijska-druzba


e-participacija-evropska-unija


Evropska drzavljanska pobuda


puzzled by policy


Ljudski protesti na svetovnem spletu

E-novice INePA

Arhiv Novic >>

Kontakt

Naslov: Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana
Tel: (+386) 41 365 529
E-pošta: info@inepa.si

Uspešne prakse

Državljanski forum Evropske razprave
e-participacija.si
predsedovanje.si

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Home
Komentarje omogoča aplikacija DISQUS