Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

Elektronska javna sfera o migrantskih vprašanjih v Evropi

  • PDF

PbP discussion-immigration-EUV okviru evropskega projekta Puzzled by Policy poteka na naslovu http://join.puzzledbypolicy.eu/en-gb/uDebate.aspx moderirana večjezična spletna razprava o migrantskih vprašanjih, politikah in zakonodaji Evropske unije. Lepo vabljeni, da se vključite v odprto javno razpravo in prispevate svoja mnenja, komentarje ali predloge v slovenščini ali angleščini. Do sedaj je s strani posameznikov in institucij objavljenih skoraj tisoč prispevkov, sedem vmesnih poročil spletne razprave pa je bilo poslanih oblikovalcem politik, ki so že posredovali prve povratne odzive.

1. Elektronska javna sfera in spletne razprave
2. Spletna razprava o migrantskih vprašanjih v Evropi
3. Vključenost razprave v javno mnenjske procese in politične postopke
4. Potek in moderiranje razprave
5. Spletne razprave v slovenščini
6. Poročila spletnih razprav
7. Odzivi odločevalcev
8. Delitev razprave prek družbenih omrežij
9. Statistika spletne razprave

1. Elektronska javna sfera in spletne razprave

Elektronska javna sfera postavlja v ospredje preslikavo oz. razširitev javne sfere in aktivnosti znotraj nje v področje t.i. kibernetskega prostora, s čimer naj bi prispevala k večji stopnji družbene integracije (Oblak 2003, 43)1 ter odpirala možnosti za oblikovanje bolj informirane in bolje delujoče javnosti (prav tam, 71). Internet kot nov komunikacijski kanal združuje številne možnosti, kot so shranjevanje informacij, interaktivnost in tudi oddajanje informacij, kar kaže na njegovo dvojno kakovost – predstavlja register informacij in hkrati sredstvo komuniciranja. Kot komunikacijski kanal lahko učinkovito, hitro in predvsem interaktivno med seboj poveže različne akterje – politike, medije, interesne skupine, politične stranke, javne institucije in državljane (Oblak 2003, 55-56). V kontekstu elektronske javne sfere nastopajo spletne razprave kot orodje za izboljševanje kakovosti oblikovanja javnega mnenja z odpiranjem novih informacijskih in deliberativnih prostorov (Trechsel in drugi 2003, 51)2.

Spletna razprava je orodje digitalne demokracije, ki uporabnikom omogoča medsebojno izmenjavo individualnih stališč, pogledov in mnenj o javnih temah, ki jih lahko predhodno izberejo oz. določijo sami. Cilj spletne razprave je okrepiti proces oblikovanja državljanskih mnenj s pomočjo deliberativnega soočanja v elektronski javni sferi, v katerega so lahko vključeni tudi politiki in strokovnjaki. Gre za interaktivni proces podajanja stališč, ocen in sodb na način neposrednega nanašanja na mnenje drugih, ki se lahko odvija pred, po ali neodvisno od sprejemanja političnih odločitev. Spletne razprave so lahko javne, politične ali strokovne. Moderirane spletne razprave, ki so vpete v odločevalski proces, imajo določena pravila razpravljanja, postopek registracije, časovni okvir in moderatorsko ekipo, ki objavlja povzetke razprave ter pripravi končno poročilo. Tovrstne spletne razprave krepijo tisti del e-participacije, ki ima značilnosti posvetovalne demokracije (Lukšič in Delakorda, dopolnjeno po Trechsel in drugi 2003)3.

2. Spletna razprava o migrantskih vprašanjih v Evropi

Namen spletne razprave Puzzled by Policy je omogočiti interaktivno izražanje, izmenjavo in beleženje posameznih ali skupinskih mnenj ter predlogov v zvezi z migrantskimi vprašanji. Posredni namen je oblikovati spletno skupnost zainteresiranih uporabnikov interneta, katerih življenje in delo sta neposredno povezana z migracijami. Osnovni cilj razprave je na podlagi podanih prispevkov oblikovati poročila razprav v angleščini, grščini, italijanščini, madžarščini, slovenščini in španščini, jih posredovati odločevalskim institucijam ter pridobiti povratne odzive. Dodatni cilj je na pilotni ravni ugotoviti ali je tovrstno računalniško posredovano komuniciranje lahko učinkovit način za čezmejno razpravljanje in vplivanje na politiko EU na področju migracij.

Osnovne tematske sklope spletne razprave določata projektni okvir in aktualna migracijska vprašanja in procesi v EU, nove tematske sklope pa lahko predlagajo tudi uporabniki sami. Izhodiščni razpravni sklopi se nanašajo na migracije na področju zaposlovanja, študija, ponovnega združevanja družin, pridobitve državljanstva, stalnega prebivališča, nezakonitih migracij in vračanja migrantov.

PbP discussion-immigration-EU

3. Vključenost razprave v javno mnenjske procese in politične postopke

Razpravni sklopi so vpeti v različne javno mnenjske procese (npr. migracije v času gospodarske krize v EU, pravica migrantov do univerzalnega temeljnega dohodka) in politične postopke (npr. predlog direktive EU o sezonski zaposlitvi v EU delavcev iz držav, ki niso članice EU). Prvi korak pri vključevanju razprave v tekoče dogajanje predstavlja identifikacija aktualnih procesov in postopkov na področju migracij v Evropski uniji in državah članicah (Grčiji, Italiji, Madžarski, Sloveniji in Španiji). Moderatorji na podlagi identifikacije relevantnih tem objavijo vsebinska izhodišča razprave in skrbijo za vključevanje ciljnih javnosti. Drugi način vključevanja v javnomnenjske procese in politične postopke poteka s pomočjo zainteresiranih nevladnih organizacij na področju migracij, ki predlagajo in odpirajo svoje teme za spletno razpravo.

PbP discussion policy involvement

Moderatorji pošiljajo poročila spletnih razprav odločevalcem na področju migracij z namenom pridobiti uradne odzive tako z vidika vsebine kot tudi upoštevanja poročil v postopkih oblikovanja javnih politik. Odzivi odločevalcev so javno dostopni in objavljeni na spletni strani razprave.

PbP discussion decision maker feedback

4. Potek in moderiranje razprave

Spletna razprava spodbuja diskurzivne in deliberavne elemente elektronske javne sfere, ki opredeljujejo pravila razpravljanja (povezava) in postopek moderiranja (povezava). Spletne razprave odpirajo moderatorji, ki objavijo uvodno moderatorsko sporočilo, v katerem so opisani vsebinsko ozadje razprave, izhodiščna vprašanja, cilj razprave, pobudnik teme, ciljne javnosti, časovni okvir, navodila za posredovanje prispevkov, dodatne relevantne informacije in podatki v zvezi z razpravo ter vključenost razprave v javno mnenjske ali odločevalske postopke.

PbP discussion facilitator introduction

Objavljanje prispevkov v spletni razpravi je mogoče na podlagi predhodne registracije na vstopni strani (povezava Log In | Register v desnem zgornjem kotu) oz. prek posredovanja prispevka za objavo na moderatorjev e-pošti naslov info@inepa.si.

V razpravi je zaželeno objavljanje naslednjih vrst prispevkov:

- zadeve (moder list papirja oz. Issue),
- argumenti proti (rdeči palec obrnjen navzdol),
- argumenti za (zelen palec obrnjen navzgor),
- komentarji (vijoličast oblak)
- alternative (temno modra poševnica).

PbP discussion immigration contributions

5. Spletne razprave v slovenščini

V slovenskem delu spletne razprave je trenutno odprta tema z naslovom "Kako izboljšati politično participacijo migrantov in zakaj je le-ta pomembna?“, ki jo je predlagala Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva. Zaključene razprave v slovenščini so obravnavale problematiko otrok brez spremstva, socialne pravice in možnostih migrantov ter zaposlovanje prosilcev za azil in beguncev. Teme za razpravo sta predlagali nevladni organizaciji Slovenska filantropija in Odnos, Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur. V slovenskem delu razprave je bilo do sedaj objavljenih 110 prispevkov.

PbP discussion-immigration-Slovenia

6. Poročila spletni razprav

Moderatorji povzemajo v spletni razpravi in na družbenih omrežjih projekta objavljene ter prek e-pošte posredovane prispevke v poročila za pristojne odločevalce. Poročilo sestavljata procesni opis razprave (trajanje razprave, število prispevkov itd.) in vsebinski povzetek (vrste prispevkov in ključne ugotovitve). Moderatorji pripravljajo poročila razprav s pomočjo drevesnega prikaza poteka razprave in vrste objavljenih prispevkov.

PbP discussion tree view

7. Odzivi odločevalcev

Do sedaj posredovani odzivi (4) na poročila spletnih razprav s strani lokalnih skupnosti, državne uprave in institucij Evropske unije so dostopni prek spletne povezave http://join.puzzledbypolicy.eu/en-gb/results.aspx.

PbP discussion immigration results

8. Delitev razprave prek družbenih omrežij

Spletno razpravo lahko uporabniki interneta delijo prek svojega Facebook profila oz. objavijo naslov spletne razprave http://join.puzzledbypolicy.eu/en-gb/udebate.aspx na svojem zidu ali na Twitter profilu.

PbP discussion Facebook share

9. Statistika spletne razprave

Trenutno je v spletni razpravi objavljenih 961 prispevkov s strani 356 uporabnikov. Največ prispevkov je objavljenih v španskem delu razprave, in sicer 375.

Lepo vabljeni k sodelovanju v spletni razpravi!

Uporabljeni viri v sklopu Elektronska javna sfera in spletne razprave:

1. Oblak, Tanja. 2003. Izzivi e-demokracije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

2. Trechsel, Alexander H., Raphael Kies, Fernando Mendez in Philippe C. Schmitter. 2003. Evaluation of the Use of New Technologies in Order to Facilitate Democracy in Europe. Strasbourg: European Parliament.

3. Lukšič, Andrej in Simon Delakorda. 2006. Komunikacijska orodja e-demokracije. Portal E-participacija.si. Dostopno prek: http://www.inepa.si/e-participacija.si/si/komunikacijska-orodja.html (21. marec 2013).

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Home
Komentarje omogoča aplikacija DISQUS