Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

RAZPRAVA: Sodobne oblike demokratične participacije globalno in v EU

  • PDF

Sodobne-oblike-participacije-INePAV okviru mednarodne konference »Poučevanje participacije in sodelovanja v Evropi«, ki jo je organiziral Center za kritično politologijo s Fakultete za družbene vede, je v petek, 18. 1. 2013, na Fakulteti za družbene vede potekala razprava z naslovom Sodobne oblike demokratične participacije globalno in v Evropski uniji, pri kateri je kot govorec sodeloval tudi mag. Simon Delakorda z Inštituta za elektronsko participacijo.

Na okrogli mizi, ki jo je vodil doc. dr. Marinko Banjac so bili sogovorniki mag. Simon Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo, doc. dr. Damjan Mandelc s Filozofske fakultete in izr. prof. dr. Žiga Vodovnik s Fakultete za družbene vede. Razpravljavci, sicer vsi izjemni poznavalci najnovejših transformacij demokratičnih oblik participacije, so v pogovoru naslovili in pretresli nekatera ključna vprašanja, ki se odpirajo ob družbenopolitičnih dogodkih, ki smo jim priča ne le v Sloveniji, temveč tudi drugod v Evropski uniji in globalno. Ob t.i. ljudskih vstajah je bil namen panela premisliti, kakšne so zahteve ljudi in kaj sporočajo vstaje. Ali gre zgolj za upor proti oddaljenosti in odtujenosti političnih elit, ali pa so vstaje tudi zahteva po demokratizaciji (liberalne) demokracije? Razprava se je dotaknila tudi novih oblik mobilizacije ljudi ter organiziranja ljudstva v demokratičnih okoljih, pri čemer je bila posebej izpostavljena vloga sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in spletnih orodij. Poleg tega pa so razpravljavci reflektirali, ali je smiselno razumeti vstaje kot zgolj partikularne, lokalizirane dogodke, ali pa kot del širših, globalnih transformacij politične participacije.

Pripravlja se tudi povzetek okrogle mize, ki ga bomo objavili naknadno.

Več informacij o konferenci je na voljo na povezavi.

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Home
Komentarje omogoča aplikacija DISQUS