Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

Demokratična tveganja digitalne družbe 4 – tehnokratska e-uprava

  • PDF

demokraticna_tveganjaTehnokratska e-uprava je rezultat vladnih politik na področju razvoja e-uprave, ki so bile usmerjene v organizacijo boljšega zagotavljanja storitev za državljane, manj pa v zagotavljanje njihovega vpliva na razvoj e-uprave (Misuraca 2007, 37), kar raziskovalci opisujejo kot informacijska uprava (Mayer-Schönberger in Lazer 2007, 5-9). Obeti e-uprave, da se bodo z zagotavljanjem spletnih storitev za državljane okrepili odzivnost, odgovornost, vključenost in dostopnost državnih ustanov (West 2005, 103), so v praksi omejeni na enosmerni elektronski dostop do informacij in komunikacijo prek elektronske pošte (Delakorda 2008a, 190).

Poleg tega vladne institucije e-demokracijo enačijo s storitvami e-uprave (Margolis in drugi 2009, 153), državljane pa kot informirane in z obstoječimi razmerji moči zadovoljne e-potrošnike (Delakorda 2008a, 203). Sodobnejši pristopi nadgrajujejo tehnološki determinizem e-uprave s konceptom vključujočega e-upravljanja (e-governance) kot odziva na procese „tehnokratizacije“ sodobne države in težave z upravljanjem naraščajoče družbene kompleksnosti, kar se kaže v prenosu posebnih upravnih funkcij na relativno samostojne regulativne javne organe, avtonomne v razmerju do predstavniške demokracije, ki jo nadomeščajo populistične oblike politične mobilizacije (Picciotto 2011, 100-101).

E-upravljanje nadgrajuje koncept novega upravljanja javnega sektorja, ki je državljane obravnaval kot potrošnike in uporabnike storitev, z novimi pristopi k državljanom usmerjene e-uprave 2.0 in odprte vlade, kot so soustvarjanje, prilagajanje zahtevam uporabnikov, zunanje vključevanje državljanskih virov, javna uporabnost in odprto inoviranje (Hilgers in Piller 2011).

Naslednjič bomo predstavili še zadnji del demokratičnih tveganj digitalne družbe – fiktivno e-participacijo. Opisali smo že digitalno neenakost, poblagovljanje interneta in nadzor nad internetom.

mag. Simon Delakorda

Literatura

Delakorda, Simon. 2008a. Izzivi tehnokratskega razumevanja e-participacije državljanov v slovenski e-upravi. V Informacijska družba: multidisciplinarni pogledi, ur. Uroš Pinterič in Urša Šinkovec, 183-210. Nova Gorica: Fakulteta za uporabne družbene študije.

Hilgers, Dennis in Frank T. Piller 2011. A Government 2.0: Fostering Public Sector Rethinking by Open Innovation. InnovationManagement.se, 28. februar. Dostopno prek: http://www.innovationmanagement.se/wp-content/uploads/2011/02/A-Government-2.0-Fostering-Public-Sector-Rethinking-by-Open-Innovation.pdf (22. maj 2012).

Margolis, Michael in Moreno-Riaño, Gerson. 2009. Prospect of Internet Democracy. Burlington: Ashgate Publishing.

Mayer-Schönberger, Viktor in David Lazer. 2007. Governance and Information Technology: From Electronic Government to Information Government. Cambridge; London: MIT Press.

Misuraca, Gianluca. 2007. e-Governance in Africa: From Theory to Action. A Handbook on ICTs for Local Governance. Trenton; Ottawa: Africa World Press; IDRC.

Picciotto, Sol. 2011. International Transformations of the Capitalist State.  Antipode 43 (1): 87-107.

West, Darrell M. 2005. Digital government: technology and public sector performance. Princeton: Princeton University Press.

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Home
Komentarje omogoča aplikacija DISQUS