Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

Nov priročnik za poučevanje »Evropska unija in nove oblike demokratične participacije«

  • PDF

Prirocnik_EU_participacija_INePAV priročniku je kot primer dobre prakse e-participacije omenjen projekt Evropske razprave, ki ga je s pomočjo sofinanciranja Evropskega parlamenta razvil Inštitut za elektronsko participacijo. Namen priročnika, ki je nastal v okviru projekta Aktivna mladina (so)ustvarja prihodnost: Poučevanje evropskega demokratičnega državljanstva in katerega izvaja Fakulteta za družbene vede, je predstaviti oblike politične participacije in možnosti ter priložnosti aktivnega delovanja, vplivanja in sooblikovanja političnih odločitev na lokalni in nacionalni ravni, ter še posebej na EU ravni.

V tretjem poglavju so predstavljene možnosti in priložnosti politične participacije na lokalni in državni ravni ter na evropski ravni, kar je prikazano s številnimi nazornimi primeri dobrih praks. Poseben poudarek je namenjen politični participaciji v EU in e-orodjem, ki odpirajo dostop do informacij in možnosti sodelovanja v EU. Tako je na str. 28 kot primer politične participacije na ravni evropskih institucij in primer politične e-participacije omenjen spletni portal Evropske razprave, projekt, ki ga je razvil Inštitut za elektronsko participacijo.

Namen spletnega foruma Evropske razprave.si je dvojen: (1) moderirano javno razpravljanje o evropskih temah med zainteresiranimi javnostmi in posamezniki, ki se nanašajo na kvaliteto njihovih življenj, ter (2) moderirano javno posvetovanje s slovenskimi poslankami in poslanci v Evropskem parlamentu in z ostalimi evropskimi institucijami o evropskih politikah.

Na spletnem forumu Evropske razprave je bilo od leta 2006 dalje objavljenih več kot 1.000 prispevkov, v obdobju 2009-2010 pa je forum obiskalo več kot 16.000 posameznih uporabnikov svetovnega spleta. Slovenske poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu pa so v dosedanjih dveh mandatih objavili 17 odzivov na poročila razprav in posamezne prispevke. Spletni forum je bil predstavljen kot primer dobre prakse na različnih mednarodnih in slovenskih strokovnih konferencah.

Spletni forum Evropske razprave je v letu 2007 prejel priznanje po izboru strokovnega uredništva portala Evropske unije ePractice. V letu 2010 pa je gostil prvi uspešen spletni vseevropski video Državljanski forum.

Več o projektu Aktivna mladina (so)ustvarja prihodnost: Poučevanje evropskega demokratičnega državljanstva si lahko preberete tukaj.

Projekti

Smart eDemocracy Against Fake News


Mreza-NVO-VID-tehnologije


Pametni glas NVOPametni glas NVO


European Citizens Crowdsourcing


Dnevi-VID-2015-informacijska-druzba


e-participacija-evropska-unija


Evropska drzavljanska pobuda


puzzled by policy


Ljudski protesti na svetovnem spletu

E-novice INePA

Arhiv Novic >>

Kontakt

Naslov: Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana
Tel: (+386) 41 365 529
E-pošta: info@inepa.si

Uspešne prakse

Državljanski forum Evropske razprave
e-participacija.si
predsedovanje.si

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Home
Komentarje omogoča aplikacija DISQUS