Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

Demokratična tveganja digitalne družbe 3 – nadzor nad internetom

  • PDF

demokraticna_tveganjaNadzor nad internetom predstavlja enega ključnih opozoril kiber-pesimistov, ki lahko vodi v krepitev že uveljavljenih akterjev, interesov in usmeritev tradicionalne politike (Norris 2001, 236), nadzorovanje, sledenje in dezinformiranje prebivalstva ter filtriranje uporabnih informacij (Rheingold 2000, 299), vzpostavljanje dodatnega orodja političnih, medijskih, kapitalskih in interesnih elit za usmerjanje in nadzorovanje politike (Margolis in drugi 2009, 17), omejevanje demokratičnih svoboščin (Shirazia 2010) ter bogatitev in digitalizacijo komunikacije med vplivnimi političnimi mrežami (Rethemeyer 2007, 205).

Pojasnjevanje nadzora nad internetom izhaja iz modela panoptikoma (Bentham 1995) ter konceptov družbe discipliniranja (Foucault 1995) in družbe nadzora (Deleuze 1992), ki se v popularni kulturi pojavljajo kot Veliki Brat (Orwell 1983). Sociološke in kulturološke študije povezujejo nadzor nad internetom z zgodovinskimi težnjami oblastnih struktur po regulaciji (cenzuri) novih komunikacijskih tehnologij (De Sola Pool 1983, 14), podvrženosti birokratskih organizacij in institucij k izvajanju nadzora in kontrole podatkov (Van der Donk in drugi 1995, 6) in instrumentalizacijo novih medijev za državne in ekonomske cilje (Poster 2001, 2). Pri tem izpostavljajo tri ključne izzive internetno posredovanega komuniciranja v prihodnosti: omrežna nevtralnost, podatkovno rudarjenje in vladni nadzor (McKee 2011).

Z vidika demokratičnih izzivov digitalne družbe sta pomembni naslednji vrsti nadzora funkcionalnosti in aktivnosti: a) nadzor nad internetnimi protokoli (IP, TCP itd.), ki ima zaradi tehničnih značilnosti globalni obseg in predstavlja enega ključnih virov moči v strukturi vladanja na internetu1, katerega predstavljajo organizacije Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), World Summit on the Information Society (WSIS) ter Internet Governance Forum (IGF) in b) poskusi oblikovanja ter nadzorovanja družbenega in političnega mišljenja prek različnih načinov informiranja, propagande in zabave (Eriksson in Giacomello 2009, 207).

Naslednjič bomo predstavili tehnokratsko e-upravo, opisali pa smo že digitalno neenakost in poblagovljanje interneta.

Avtor: mag. Simon Delakorda

Literatura:

Bentham, Jeremy 1995. The Panopticon Writings. London: Verso. Dostopno prek: http://cartome.org/panopticon2.htm (22. maj 2012).

Deleuze, Gilles. 1992. Postscript on the Societies of Control. JSTOR 59 (9): 3-7. Dostopno prek: https://files.nyu.edu/dnm232/public/deleuze_postcript.pdf (22. maj 2012).

De Sola Pool. Ithiel. 1983. Technologies of Freedom. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

Eriksson, Johan in Giampiero Giacomello. 2009. Who Controls the Internet? Beyond the Obstinacy or Obsolescence of the State. International Studies Review 11 (1): 205-230.

Foucault, Michel. 1995. Discipline and punish: the birth of the prison. New York: Vintage Books.

Margolis, Michael in Moreno-Riaño, Gerson. 2009. Prospect of Internet Democracy. Burlington: Ashgate Publishing.

McKee, Heidi A. 2011. Policy Matters Now and in the Future: Net Neutrality, Corporate Data Mining, and Government Surveillance. Computers and Composition 28 (4): 276-291.

Norris, Pippa. 2001. Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide. Cambridge: Cambridge University Press.

Orwell, George. 1983. 1984. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Poster, Mark. 2001. What's the Matter With the Internet? Minneapolis; London: University of Minnesota Press.

Rethemeyer, Karl R. 2007. The Empires Strike Back: Is the Internet Corporatizing Rather than Democratizing Policy Processes? Public Administration Review 67 (2): 199-215.

Rheingold, Howard. 2000. The virtual community: homesteading on the electronic frontier. Cambridge; London: MIT Press.

Shirazi, Farid, Ojelanki Ngwenyama in Olga Morawczynski. 2010. ICT expansion and the digital divide in democratic freedoms: An analysis of the impact of ICT expansion, education and ICT filtering on democracy. Telematics and Informatics 27 (1): 21-31.

Van de Donk, Wilhelmus B. H. J., Ignace Th. M. Snellen in Pieter W. Tops. 1995. Orwell in Athens: A Perspective on Informatization and Democracy. V Orwell in Athens: A Perspective on Informatization and Democracy, ur. Wilhelmus B. H. J. van de Donk, Ignace. Th. M. Snellen in Pieter W. Tops, 1-12. Asterdam; Berlin; Washington; Tokyo: IOS Press.

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Home
Komentarje omogoča aplikacija DISQUS