Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

Demokratična tveganja digitalne družbe 2 – poblagovljanje interneta

  • PDF

demokraticna_tveganja_3Poblagovljanje interneta predstavlja drugo področje demokratičnih tveganj digitalne družbe, ki problematizira tako ekonomski determinizem uporabe tehnologij za akumulacijo kapitala (Poster 1995), kot tudi krepitev že obstoječih družbenih struktur, norm in praks v družbi spektakla (Debord 2008). Slednje se kaže na področju političnega marketinga na internetu, kjer se politiki z načrtnim oblikovanjem javne podobe prodajajo kot blago, državljani pa so razumljeni kot potrošniki njihovih političnih sporočil (Thornton 2002, 34), ter na področju e-uprave, ki opredeljuje državljane kot potrošnike in stranke, državne ustanove in uradnike kot prodajalce in politiko kot trg (Margolis in drugi 2009, 65).

Poblagovljenje politike in družbe v fizičnem svetu se širi v politiko na internetu kot preslikava tržnih kategorij, kar raziskovalci opisujejo s pojmi, kot sta infokracija (Van der Donk in drugi 1995, 5) oz. dezinformkracija (Rheingold 2000, 295). Politične posledice poblagovljanja interneta naj bi vodile v poblagovljenje javne sfere prek zamenjave javnih razprav z oglaševalskimi vsebinami (Rheingold 2000, 299), iluzijo participacije, ki spodbuja državljane k nekritičnemu prepričanju, da se uresničujejo njihove demokratične pravice (Dahlgren, 1995, 66), prevlado poslovnih interesov in individualizirane izraznosti nad demokratičnimi interesi družbe (Samoriski 2000) ter zmanjševanje aktivne participacije zaradi preusmerjene pozornosti na zabavne vsebine, kot so igranje računalniških iger, gledanje televizije in spletno nakupovanje (Putnam 2000, 221).

Naslednjič bomo predstavili nadzor nad internetom, opisali pa smo že digitalno neenakost.

Avtor: mag. Simon Delakorda

Literatura:

Dahlgren, Peter. 1995. Television and the Public Sphere: Citizenship, Democracy, and the Media. London: SAGE.

Poster, Mark 1995. CyberDemocracy: Internet and the Public Sphere. Irvine: University of California. Dostopno prek: http://www.hnet.uci.edu/mposter/writings/democ.html (22. maj 2012).

Debord, Guy. 2008. The society of the spectacle. New York: Zone Books.

Margolis, Michael in Moreno-Riaño, Gerson. 2009. Prospect of Internet Democracy. Burlington: Ashgate Publishing.

Putnam, Robert D. 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuste.

Rheingold, Howard. 2000. The virtual community: homesteading on the electronic frontier. Cambridge; London: MIT Press.

Samoriski, Jan H. 2000. Private Spaces and Public Interests: Internet Navigation, Commercialism and the Fleecing of Democracy. Communication Law & Policy 5 (1): 93-113.

Thornton, Alinta. 2002. Does Internet Create Democracy. Sydney: University of Technology. Dostopno prek: http://www.zipworld.com.au/~athornto/thesis_2002_alinta_thornton.doc (22. maj 2012).

Van de Donk, Wilhelmus B. H. J., Ignace Th. M. Snellen in Pieter W. Tops. 1995. Orwell in Athens: A Perspective on Informatization and Democracy. V Orwell in Athens: A Perspective on Informatization and Democracy, ur. Wilhelmus B. H. J. van de Donk, Ignace. Th. M. Snellen in Pieter W. Tops, 1-12. Asterdam; Berlin; Washington; Tokyo: IOS Press.

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Home
Komentarje omogoča aplikacija DISQUS