Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

Odgovori na izzive eUpravljanja

  • PDF

renesansa_INePA_3Med 6. in 8. marcem je na Bledu v organizaciji Centra za podporo razvoju e-upravljanja (www.cegd.eu) potekala konferenca Renesansa za e-upravljanje, na kateri je 83 udeležencev iz 24 različnih držav na predavanjih in delavnicah govorilo o že obstoječih inovativnih rešitvah na različnih področjih e-upravljanja, posebno pozornost pa so namenili iskanju novih idej in rešitev. Obravnavali so vsebine, ki so se nanašale na računalništvo v oblaku, Digitalno agendo za Evropo, interoperatibilnost, večjezikove rešitve, primerljivo spremljanje razvoja storitev in uspešnosti politik e-uprave, vizije na področju strateških, pravnih in organizacijskih okvirov ter javno-zasebna partnerstva na področju eUpravljanja.

Mag. Simon Delakorda, direktor Zavoda Inštitut za elektronsko participacijo (INePA), je sodeloval na okrogli mizi z naslovom “Response to challenges by eGovernance leaders“, kjer so bili njegovi sogovorniki g. Vujica Lazović, podpredsenik Republike Črne Gore, g. Damir Mašić, minister za izobraževanje in znanost Federacije Bosne in Hercegovine, ga. Dona Scola, namestnica ministra za informacijske tehnologije in komunikacije Republike Moldavije, g. Niels Soelberg, podpredsednik podjetja Microsoft, in g. Tine Poštuvan, predstavnik podjetja 2ndSight.

Na okrogli mizi so sodelujoči delili svoje izkušnje in vpogled v odnos države do eUpravljanja in kot pomembna elementa za njegov razvoj poudarili strateško načrtovanje in komunikacijo z deležiki. Predvsem mlajša populacija dandanes namreč od vlade pričakuje “večjo učinkovitost, smotrnost, 24-urno dosegljivost in samoizboljševanje preko spremljanja in merjenja uporabe“, saj je trenutno “najpomembnejša tema eDemokracije, kako usmeriti vladne institucije proti uporabniku prijaznim rešitvam.“

V nadaljevanju sva Simon Delakorda in Tamara Pevec, predstavnika Inštituta za elekronsko participacijo, moderirala delavnico z naslovom “Institution Setting”, na kateri so udeleženci identificirali kar nekaj težav na področju eUpravljanja, ki so skupne različnim državam Vzhodne Evrope. Kot glavne ovire so izpostavili pomanjkanje tako finančne kot politične podpore, premajhno število zaposlenih, ki bi se ukvarjali z eUpravljanjem, ter “organizacijsko nestabilnost in omejitve v zakonodaji, ki se kažejo v nezadostni vpletenosti različnih deležnikov v načrtovanje in izvajanje politik“.

Kot pomembnega deležnika v teh procesih so prepoznali nevladne organizacije (NVO), saj imajo boljšo povezanost z državljani in lahko omogočijo testiranje okolja za eRešitve in s tem prinesejo legitimnost v proces odločanja. Prisotni so se strinjali, da “pametna vlada sodeluje z NVO-ji in da je dialog prava pot naprej, torej mora postati kultura participativne demokracije standard“.

Ugotovili so, da je pri oblikovanju politik pomembno zavedanje, da ne obstaja ena strategija, ki bi ustrezala vsem državam in da je potrebno “najti institucionalno ravnotežje med zmožnostmi in potrebami posamezne države na eni strani in usmeritvami Evropske unije na drugi.“ Zaznane težave so jih vodile pri iskanju rešitev, ki bi okrepile eUpravljanje. Za okrepitev eUpravljanja so predlagali naslednje ukrepe: 1) najti ustrezne operacijske zmožnosti ter finančne in človeške vire v okviru informacijskih ministrstev, sekretariatov, agencij, komisij in pisarn; 2) načrtovanje in vključevanje deležnikov v načrt; 3) ustanovitev koherentne institucije, ki bi koordinirala različna delovna telesa, tako iz javnega kot zasebnega sektorja in seveda tudi iz kroga nevladnih organizacij; 4) zaradi pomembnosti financiranja bi bilo potrebno izboljšati koordinacijo glede samega financiranja in tudi glede vladanja (izvajanje in načrtovanje politik in zakonodaja); 5) možnost spremljanja izvajanja politik bi morala biti dana vsem ministrstvom; 6) preko procesa sprejemanja odločitev bi bilo potrebno ustanoviti močno vodstvo; 7) vizija institucionalne ureditve, ki zagotavlja uspešno načrtovanje in implementacijo nacionalnih programov za eUpravljanje, bi morala predstavljati prioriteto na dnevnem redu predsednikov vlad; 8) razvoj eUpravljanja bi moral biti podprt z zbiranjem prispevkov s strani strokovnjakov z različnih področij; 9) ustanoviti bi bilo treba teritorialno strukturo za izvajanje projektov in 10) Evropska komisija bi morala pošiljati priporočila glede eUpravljanja nacionalnim vladam.

Več o dogodku, sodelujočih in o dobrih praksah iz različnih držav, ki so bile predstavljene na konferenci, je objavljeno v Summary report on Renaissance for eGovernance (pdf).

Poročilo pripravila Tamara Pevec.

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Home
Komentarje omogoča aplikacija DISQUS