Zavod Inštitut za elektronsko participacijo - INePA

Slovensko
English language

Prošnja k sodelovanju strokovnjakom, aktivistom in pristojnim na področju migracij

  • PDF

Logo-puzzled-by-policyPred kratkim smo vas obvestili o začetku delovanja pilotnega interaktivnega spletnega portala Zmedeni od politike (Puzzled by Policy), katerega cilj je zmanjševati demokratični primanjkljaj na področju informiranja, razpravljanja in vplivanja na migracijske politike in odločitve.

Ker bi s testnim spletnim portalom želeli podpreti že obstoječe aktivnosti, projekte in pobude na področju migracij v Sloveniji, se s tem vabilom obračamo na vas, ki se pri svojem delu tako ali drugače ukvarjate z migracijskimi problemi, skupinami in politikami.

Naš cilj je, da bi s sodelovanjem na spletnem portalu Zmedeni od politike vzpostavili moderirano vsebinsko razpravo, ki bo izhajala iz aktualnih problemov, s katerimi se soočajo migranti in širša javnost v Sloveniji ter vključili posameznike in organizacije (strokovnjake, odločevalce, civilno družbo in migrante), da v spletni razpravi povedo, kakšne rešitve so potrebne. Hkrati bi prek spletnih omrežij projekta in zainteresiranih organizacij civilne družbe informirali širšo javnost o identificiranih problemih, poteku spletne razprave in predlaganih rešitvah. Na takšen način bi vzpostavili testno situacijo za preverjanje uporabnosti spletnih orodij za zmanjševanje razkoraka med posamezniki in institucijami na področju migracij. Vsebine za razpravo v angleškem ali v slovenskem jeziku bi identificirali na podlagi vaših predlogov in informacij o aktualnih migrantskih vprašanjih.

Zato vas lepo prosimo, da nam posredujete vaš interes za sodelovanje oz. informacije o možnostih za sinergijo z vašimi že obstoječimi aktivnostmi in projekti v Sloveniji ali na evropski ravni, ki bi jih lahko podprli s spletnim portalom Zmedeni od politike.

S sodelovanjem bi se vaše obstoječe aktivnosti na področju migracijskih vprašanj okrepile in postale bolj vidne, še posebej na evropski ravni, imeli pa bi tudi možnost uporabe najnovejših spletnih orodij za zmanjševanje demokratičnega primanjkljaja na področju migracijskih vprašanj.

Pilotna spletna platforma Zmedeni od politike je sofinancirana s strani Evropske unije in je prosto dostopna v štirih jezikih ter na voljo za brezplačno uporabo zainteresiranim posameznikom, skupinam in organizacijam. 

Veseli bomo vašega odziva na naslov pisarna@inepa.si ali tel. št. 041 365 529.

Projekti

Smart eDemocracy Against Fake News


Mreza-NVO-VID-tehnologije


Pametni glas NVOPametni glas NVO


European Citizens Crowdsourcing


Dnevi-VID-2015-informacijska-druzba


e-participacija-evropska-unija


Evropska drzavljanska pobuda


puzzled by policy


Ljudski protesti na svetovnem spletu

E-novice INePA

Arhiv Novic >>

Kontakt

Naslov: Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana
Tel: (+386) 41 365 529
E-pošta: info@inepa.si

Uspešne prakse

Državljanski forum Evropske razprave
e-participacija.si
predsedovanje.si

O nas

Prispevamo k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno inovativno uporabo interneta. Zavod INePA (Inštitut za elektronsko participacijo) je prva profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije.

Spremljaj nas

Navigacija: Home
Komentarje omogoča aplikacija DISQUS